EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 7 FEBR., 2018 - JAUME BARTUMEU CASSANY

La funció pública sotmesa a pressió

Els progressistes defensem que l’administració pública és un dels pilars que garanteix l’Estat de dret i la millor garantia que les normes i procediments legals s’apliquen al conjunt dels ciutadans de manera ordenada, transparent i igualitària.

En el seu moment, la Llei de la Funció Pública de l’any 2000 va servir de base pel desplegament i creixement de l’administració pública andorrana, segons un model econòmic i social i una estructura de l’administració central i comunal que demanen una profunda reforma.

L’any 2010, des de la presidència del Govern vam obrir una etapa de diàleg i concertació amb els sindicats de l’administració. I es va consensuar un document amb 33 acords per orientar aquesta reforma. Les conclusions de la taula de treball sobre la Llei de la Funció Pública, enllestides el 17 de desembre del 2010 representen una bona guia d’orientació i propostes per a la reforma d’aquella llei.

Unes propostes que anaven acompanyades amb 33 acords que vam establir amb els sindicats de treballadors públics per assolir una administració més eficient, àgil, dignificada i sostenible, amb vocació de millora constant del servei a la ciutadania.

Em sembla important reproduir aquí, per la seva plena actualitat, el que escrivia el 17 de setembre del 2010, en nom del Govern que jo encapçalava, Bruno Bartolomé en la seva condició de president de la Taula de Treball sobre la llei de la Funció pública: «La reforma de la Llei de la Funció Pública ha de fomentar una nova imatge de l’administració, basada en la millora constant dels coneixements dels seus treballadors i el desenvolupament de capacitats de lideratge, motiu pel qual cal desenvolupar estructures de carrera professional que se centrin en el desenvolupament personal, la mobilitat, el professionalisme, la integritat i l’exigència primordial del mèrit, la igualtat, la publicitat i la concurrència en la contractació i promoció dels treballadors del sector públic».

Dissortadament, el Govern de DA, en lloc de recollir aquells acords per reformar l’administració, s’ha esmerçat a aplicar unilateralment una severa i innecessària retallada de les condicions laborals i salarials dels treballadors del sector públic.

Durant els sis anys de Govern de Toni Martí, s’ha criminalitzat els treballadors de l’Administració fins a fer-los responsables de tots els mals.És ben evident que al Govern de DA li manca serenitat en relació al que va aconseguir el nostre govern i té una enorme dificultat en buscar el camí del futur.

Amb la reforma que promou, Toni Martí deixarà una administració pública molt pitjor del que la va trobar, despullada pràcticament de drets fonamentals dels treballadors que hi donen servei a les ciutadanes i ciutadans.

El dimarts 30 de gener vam analitzar amb representants de diversos sindicats de l’administració els plantejaments equivocats del projecte de llei promogut pel Govern.I vam lamentar que la intransigència i l’autoritarisme hagin portat a una situació de tensió que ha portat els treballadors del sector públic a acordar el plantejament d’una vaga.

Els progressistes defensem que cal adaptar el funcionament de l’administració a les demandes d’una societat dinàmica, que exigeix a la seva administració eficiència, qualitat i capacitat de resposta. Manifestem en conseqüència la nostra voluntat d’encarar responsablement una reforma de l’administració pública que només serà possible des del diàleg i la concertació dels actors socials que tenen la responsabilitat d’aportar les propostes necessàries per tal d’assolir una administració més eficient, més àgil, més dignificada i més sostenible.

Rebutgem la confrontació promoguda pel Govern de DA i formulem quatre propostes concretes:
1. Introduir mesures que afavoreixin l’harmonització de la vida familiar i laboral dels treballadors públics, estudiant alternatives a la jornada laboral que permetin, alhora, ampliar els horaris d’atenció al públic.
2. Donar un rol més rellevant a la Comissió consultiva de la Funció pública.
3. Obrir un debat transparent i constructiu sobre el règim d’incompatibilitats dels treballadors públics.
4. Garantir un sistema de carrera professional i salarial per a tots els treballadors i treballadores de l’administració.

Modernitat, qualitat, professionalitat i ètica del servei públic haurien de ser les notes distintives d’una administració renovada.

Comparteix :
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Email
  • Print