1_2_3


EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 24 MARç, 2017 - SANDRA CANO

Estar a la moda

Després de veure publicada aquesta notícia i adonar-se que no era un acudit, s’entén perquè el temps no dona per tot, i el perquè de les coses a la parròquia d’Encamp estan com estan.


BONDIA - 24 MARç, 2017 - DELFÍ ROCA

Benvinguts a l’extrem centre!

És evident que Andorra no passa pas per un bon moment. A causa, d’una banda, de la crisi econòmica, i de l’altra, de la crisi de confiança en la política. Els constants escàndols governamentals, que mostren la trama d’interessos econòmics-polítics construïda al voltant de DA, han agreujat la crisi social amb el retorn de les dues Andorres, a dues velocitats diferents. És a dir, una Andorra amb els ascensors socials aturats a plantes diverses de l’edifici.


EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 24 MARç, 2017

SDP presenta cinc esmenes a la llei del notariat

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat cinc esmenes al projecte de llei del notariat. Les esmenes s’adrecen d’una banda a modificar la composició del tribunal de selecció dels futurs notaris i, d’altra banda, a modificar el procediment d’aplicació de la potestat disciplinària sobre els notaris en exercici.


Socialdemocràcia i Progrés ha presentat un total de cinc esmenes al projecte de llei del notariat, la majoria encaminades a fixar que la potestat disciplinària sobre el col·lectiu recaigui en el ministre encarregat de la Justícia.