Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha donat de baixa com a militant la consellera general Sílvia Bonet, amb efectes des d’ahir mateix, a la vegada que li ha recordat les obligacions pendents de pagament de quotes d’afiliació.

Així se li comunica a Bonet en la carta que ahir mateix es va lliurar a nom seu a la recepció del Consell General, segons va explicar el president d’SDP. Jaume Bartumeu va destacar també que en la missiva, en la qual “no fem valoracions ètiques ni consideracions de moralitat política però sí que manifestem la nostra perplexitat”, es recorda a la consellera general que l’escó aconseguit ho va ser gràcies a un programa polític i una campanya per a la qual es va sol·licitar un préstec i es confia que “sabrà mantenir el compromís polític, moral i jurídic de continuar transferint el 10% del salari com a consellera a efectes de l’amortització d’aquest préstec”.

Quant a la sorpresa amb què la formació ha rebut la decisió de Bonet, Bartumeu va destacar que no han pogut constatar aquestes grans divergències que  haurien motivat la renúncia de la consellera general.

En aquesta línia, el president d’SDP va explicar que en els darrers mesos no hi ha hagut cap participació de Bonet en cap òrgan del partit on manifestés cap discrepància, i que tampoc ho va fer en el consell nacional del 3 de desembre passat, en què, amb la presència de l’assessor en matèria europea de la formació, es va tractar de la qüestió de l’acord d’associació amb la UE i es va decidir no acudir a les reunions del pacte d’Estat, una decisió que Bonet no va respectar.

Davant d’aquesta única constatació d’una discrepància amb la formació, Bartumeu es va mostrar convençut que “hi pot haver altres motivacions que no siguin les polítiques programàtiques” i, interpel·lat sobre una possible aproximació de DA a la consellera, va respondre que “hi ha hagut cants de sirena” i va apuntar que Antoni Martí “no és un especialista en dossiers europeus però sí que és un mestre en murrieria política”.

Per la seva part, el conseller general de la formació, Víctor Naudi, va admetre que, com a tots els partits, hi podia haver una visió diferent en alguns punts però que en cap cas es van arribar a manifestar amb la “transcendència” que ha portat la consellera a deixar el partit.

Quant a l’organització a partir d’ara, i tot i assegurar que encara no s’ha tancat, Naudi va deixar entreveure que no hi haurà canvis pel que fa a les comissions legislatives de les quals fins ara han format part.

La renúncia, a Sindicatura
Sílvia Bonet va comunicar ahir a Sindicatura la seva decisió de deixar de formar part d’SDP i de ser “membre independent” dins el grup mixt. En un comunicat, la parlamentària assegura que les motivacions d’aquest canvi responen a la disconformitat en qüestions que considera cabdals per als ciutadans del país.

En aquest sentit, Bonet assegura que “existeixen diferències de criteri que resulten complicades de gestionar i que provoquen la dificultat de treballar en el projecte comú. I és per evitar posar en perill el projecte d’SDP que he decidit deixar de formar part de la formació SDP”.

Així mateix, Bonet, que manté que hi ha projectes i compromisos en curs per donar resposta als ciutadans, es compromet en el comunicat “a seguir a disposició dels ciutadans defensant els valors socialdemòcrates que sempre han guiat la meva acció política a través dels principis de la democràcia, la pluralitat, el respecte i la transparència, i amb la voluntat d’assolir els acords necessaris que ajudin els ciutadans i ciutadanes a aconseguir una societat més justa i equitativa”.

Bartumeu, preocupat pel retorn al segle XX i l’existència real de les dues Andorres

El president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, va exposar ahir la preocupació pel “retorn al segle XX” que viu el país 24 anys després de dotar-se d’una Constitució i pel fet que “les dues Andorres que el cap de Govern, Antoni Martí, negava en el debat d’investidura del 2011 siguin el 2017 dissortadament una realitat”.

En aquest sentit, Bartumeu, que va assegurar que mentre uns “volen una marca” a SDP “volem un país amb futur”, va recordar el darrer informe de l’Unicef, que indica que “l’11% dels infants estan en risc de pobresa”, així com els últims informes fets per Càritas Andorrana, i va lamentar que no es vulgui fer cas de l’informe que Michel Camdessus va elaborar el 2005 per a l’executiu d’Albert Pintat, en què ja s’advertia dels riscos socials i les diferències creixents entre els ciutadans i s’apuntava que el creixement econòmic no havia de ser incompatible amb la cohesió social.

Per aquest motiu, el president d’SDP, que va incidir en qüestions com el salari mínim, la crisi del sistema financer o la influència del poder econòmic en la presa de decisions, va remarcar que “integritat, transparència i vocació de servei a la ciutadania haurien d’estar al centre de l’acció política”.

Com a exemple també d’aquest “anar enrere”, Bartumeu va esmentar l’esborrany de proposició de llei qualificada de relacions laborals del grup demòcrata, un text que, malgrat que encara no han tingut ocasió d’analitzar, sí que va qualificar de “preocupant, regressiu i contrari a alguns principis constitucionals”

Comparteix :
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Email
  • Print