BONDIA - 16 GEN., 2018 - JAUME BARTUMEU CASSANY

Pressupost 2018: com els sis anteriors

La Constitució –article 61– va situar el debat pressupostari al Consell General com un dels moments cabdals de la nostra democràcia parlamentària. El projecte de llei del pressupost general té preferència en la seva tramitació respecte a altres qüestions i es tramita d’acord amb un procediment propi, regulat en el Reglament del Consell General.


DIARI D'ANDORRA - 15 GEN., 2018 - DELFÍ ROCA

La síndrome del presoner

Hi havia una vegada dos funcionaris que a l’hora de negociar amb el Govern preferien trair-se a cooperar entre ells, malgrat que fer-ho els anava en contra. Ambdós volien augmentar al màxim el propi benefici, independentment del benefici del seu company.


EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 10 GEN., 2018 - JAUME BARTUMEU CASSANY

Marc pressupostari sense ordre ni concert

La vigília del dia dels Sants Innocents em deien que un conseller general de DA assegurava que el marc pressupostari era “«..un instrument eficaç i rigorós per a la gestió pressupostària». Efectivament, Sants Innocents!


anunci gener